Zdrada w związku- dysfunkcyjne interakcje w parze.

Problemy w terapii. Poznawczo-behawioralna metodologia pracy z parą.

Warsztat poprowadzony w ramach Międzynarodowej Konferencji Naukowej  PTTPB Terapia Poznawczo Behawioralna w Polsce i na Świecie. Gdańsk 10.06-12.06.2018

Problem zdrad dotyka bardzo wielu par w Polsce. Badania oceny częstotliwości występowania tego zjawiska nie są jednorodne, tym niemniej nawet najostrożniejsze wyniki wskazują na jego obecność co najmniej w  co  czwartej parze.  Nic więc dziwnego, że zdrady są problemem, który jest,  obok problemów komunikacyjnych, najczęściej  zgłaszanym tematem do pracy podczas terapii małżeńskiej.  Nie tylko jednak częstość występowania jest czynnikiem, który  z tego zagadnienia czyni doniosłe wyzwanie dla terapeutów par. Równie istotne są destrukcyjne skutki dla związku jakie to zjawisko ze sobą na ogól przynosi. Głęboki kryzys relacji, załamanie wzajemnego zaufania,  niewiara w możliwość odbudowy związku, destabilizacja emocjonalna partnerów-  to tylko niektóre ze zjawisk z którymi borykają się małżonkowie w takiej sytuacji.

Warsztat poprowadzony w ramach Międzynarodowej Konferencji Naukowej PTTPB Terapia Poznawczo Behawioralna w Polsce i na Świecie. Gdańsk 10.06-12.06.2018 Warsztat poprowadzony w ramach Międzynarodowej Konferencji Naukowej PTTPB Terapia Poznawczo Behawioralna w Polsce i na Świecie. Gdańsk 10.06-12.06.2018