Swoistym testem radzenia sobie z trudnościami w małżeństwie jest postawa jaką małżonkowie przyjmują w obliczu konfliktów i kryzysów małżeńskich. Zważywszy na fakt definiowania konfliktów jako zderzenia przeciwstawnych potrzeb, poglądów, oczekiwań i postaw, ich pojawianie się w życiu dwojga ludzi w związku zdaje sie być nieuniknione (Fischaleck, 1990). Konflikt może się zdarzyć ilekroć życzenia lub oczekiwania jednego z małżonków są niezgodne z tymi, które w tej samej kwestii prezentuje partner. Na dodatek może dotyczyć właściwie każdego obszaru życia-  różnic w systemach wartości, sposobów wychowywania dzieci, zwyczajów, dostępu do zasobów, gospodarowania czasem.

Wszelkie źródło stresu może generować konflikt, co tym bardziej wymaga założenia pojawiania się ich w każdym małżeństwie. (Rostowski, 1987).Tym samym nie tyle ich obecność lub brak ,ile raczej poziom zdolności  ich przyjmowania i rozwiązywania staje predyktorem dla dobrej lub niestety pogarszającej się  jakości związku. Potwierdza to zarówno praktyka życia codziennego,  jak też spostrzeżenia terapeutów  pracujących z parami .  Konflikty w bliskich związkach charakteryzują się złożonością celów, które małżonkowie chcieliby osiągnąć. Cele te , choć stale obecne w systemie poznawczym osoby , czasem trudno ująć w racjonalny sposób. Przenikają do życia małżeńskiego poprzez często niewypowiedziane oczekiwania i założenia. Trudno też je czasem współmałżonkowi dostrzec , a cóż dopiero zrozumieć i zaakceptować.

Ponadto nie jest rzeczą prostą oddzielić w komunikacji małżeńskiej funkcję  ekspresyjną od instrumentalnej. Płaszczyzna,  na której rozgrywa się konflikt to nie zawsze tylko widoczny lub wypowiedziany przedmiot sporu. To znacznie częściej obszar relacyjny, gdzie chodzi przede wszystkim o ukryte znaczenia, bezpieczeństwo czy  wzajemny szacunek (Beck, 1996). Poza tym pary mają swój indywidualny styl radzenia sobie z konfliktem. Styl ten powstaje stosunkowo szybko i jest często niezależny od treści konfliktu i sytuacji , co zdaje się wskazywać na pewne trwałe predyspozycje osobowościowe, które go budują (Tryjarska, 1995).

Literatura cytowana:

  1. Beck, A.T.(1996).Miłość nie wystarczy. Przeł. A. Jankowski. Poznań: Wydawnictwo Media Rodzina.
  2. Fischaleck, F.(1990). Uczciwa kłótnia małżeńska. Przeł. A. Makowska, E. Sujak. Warszawa: Instytut Wydawniczy Pax.
  3. Rostowski, J.(1987). Zarys psychologii małżeństwa. Warszawa: PWN
  4. Tryjarska, B.(1995). Skrypty życiowe a konflikty jawne i ukryte w małżeństwie. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Wydziału Psychologii UW.

Autor: Wojciech Stefaniak . Więcej na : wojciechstefaniak.com.pl