Ośrodek posiada rekomendacje Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej www.pttpb.pl

Centrum Terapii Poznawczej i Schematu INTEREGO oraz  Akademia Psychoterapii INTER EGO  zapraszają osoby zajmujące się pomocą psychologiczną na warsztaty w roku akademickim 2020/2021.

Czteroletni kurs psychoterapii

Zapraszamy do udziału w czteroletnim szkoleniu w zakresie psychoterapii poznawczo-behawioralnej, którego ukończenie upoważnia do ubiegania się o certyfikat Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej oraz certyfikat European Association for Behavioural and Cognitive Therapies (EABCT).

Rozpoczynamy nabór na szkolenie , które odbędzie się w Lublinie i Warszawie. Planowany początek zajęć – jesień 2021/ wiosna 2022.

Strona Akademii Interego

Psychoterapia par i małżeństw w paradygmacie poznawczo behawioralnym. Edycja 4.

Poznawczo- behawioralna terapia par i małżeństw jest rozbudowaną metodologią o udowodnionej skuteczności w pracy z parami z różnorodnymi w przebiegu i treści kryzysami  i problemami  w związku. Terapeuta wykształcony  w tej modalności dysponuje szeregiem interwencji wywołujących i wspierających proces zmiany w sytuacji problemowej.. Terapia  pozwala partnerom na lepsze zrozumienie własnych uczuć i reakcji, poprawę komunikacji oraz nabywanie umiejętności przezwyciężania trudności w związku tak, aby nie doprowadzały one do oddalania się partnerów i narastania wzajemnej niechęci.

Szkolenie obejmuje cykl  warsztatów o różnorodnej tematyce szczególnie istotnej  w pracy z parami. Skierowane jest zarówno do psychoterapeutów   pracujących z parami , którzy chcą doskonalić swój warsztat jak też do osób , które chcą poznać poznawczo behawioralną metodologię pracy z parami. W roku akademickim 2021/2022 zaplanowano następujące warsztaty:

Autor cyklu: Wojciech Stefaniak

Szkoła Terapii Zaburzeń Osobowości INTEREGO – edycja 4

Praca z pacjentami z problemami osobowościowymi słusznie i powszechnie jest uznawana za jedną  z najbardziej wymagających i obfitujących w trudne momenty. Terapia poznawczo behawioralna zaburzeń osobowości rozwija się od ponad 25 lat. Wśród polskich terapeutów ta metodologia pracy jest ciągle jeszcze  mało  znana, mimo że posiada ona liczne udokumentowane badaniami potwierdzenia swojej skuteczności.

Cykl warsztatów objętych wspólną  nazwą  „Metodologia  pracy z pacjentami z dysfunkcjami osobowościowymi w paradygmacie poznawczo behawioralnym  ”  ma na celu prezentację  wiedzy teoretycznej i konceptualizacyjnej oraz  doświadczeń praktycznych   w oparciu o najnowsze osiągnięcia w tym obszarze. Prowadzący warsztaty to doświadczeni psychoterapeuci poznawczo behawioralni lub superwizorzy – dydaktycy PTTPB od lat pracujący z pacjentami  z dysfunkcjami osobowościowymi.

Autorzy cyklu:dr n. med. Izabela Stefaniak 

Czas trwania szkolenia : Szkolenie  składa się z 7 bloków po 10 godzin wykładowych każdy .Odbywają się w soboty ( 9-18).  Bloki stanowią osobne całości. Można wziąć udział w całości szkolenia lub wybrać dowolną ilość bloków. W roku akademickim 2021/2022 wszystkie szkolenia z cyklu odbywają się w trybie onlne.

Cena każdego warsztatu to 450 złotych

Odbiorcy Szkolenia: Szkolenie przeznaczone jest zarówno dla osób pracujących w nurcie terapii poznawczo-behawioralnej (lekarzy, psychologów, psychoterapeutów) chcących zdobyć wiedzę i podnieść swoje umiejętności w pracy z osobami z nieprawidłową osobowością jak też dla osób zainteresowanych poznawczo behawioralną metodologią pracy z osobami z dysfunkcjami osobowościowymi.

Celem szkolenia jest:

  • zapoznanie uczestników z najnowszymi informacjami i badaniami na temat poszczególnych wzorców osobowościowych,
  • zaprezentowanie modeli konceptualizacyjnych oraz technik terapeutycznych typowych w terapii konkretnych zaburzeń,
  • nabycie umiejętności rozpoznawania  wpływu cech osobowości na podtrzymywanie innych trudności pacjenta,
  • praktyczny trening prowadzenia terapii w konkretnych grupach pacjentów.

Formy dydaktyczne: szkolenie ma formę wykładowo- warsztatową. Liczne ćwiczenia prowadzone  są w oparciu o opisy przypadków pacjentów z określonymi problemami osobowościowymi

Cykl warsztatów: Zagadnienia transdiagnostyczne w terapii poznawczo-behawioralnej – edycja 2

Transdiagnostyczne podejście do problemów prezentowanych przez pacjentów jest nowym sposobem ujęcia niektórych zagadnień związanych ze zdrowiem psychicznym pacjentów rozwijającym się od kilku lat w terapii poznawczo behawioralnej. Klinicyści, badacze i teoretycy wskazują na podobieństwa w procesach psychologicznych związanych z cierpieniem i dysfunkcją człowieka poszukując formuły terapeutycznej adekwatnej do pracy z  poszczególnymi problemami. W podejściu transdiagnostycznym dokonuje się systematycznej oceny stopnia nakładania się procesów poznawczych i zachowań w szerokim zakresie zaburzeń psychicznych. Długoterminowym celem podejścia transdiagnostycznego jest sprowadzenie nauki i praktyki CBT do takiego  sposobu konceptualizowania i procedur terapeutycznych, który odzwierciedli uniwersalność ludzkiego przeżywania i umożliwi stosowanie terapii  CBT na  tak   skutecznym i wszechstronnym poziomie, jaki  jest naukowo możliwy.

Autorka cyklu dr n. med. Izabela Stefaniak

Celem cyklu jest zaprezentowanie konceptualizacji i procedur terapeutycznych w pracy z najczęściej pojawiającymi się procesami transdiagnostycznymi w myśleniu, przeżywaniu i zachowaniu pacjentów.

Cykl składa się z niezależnych warsztatów, z których każdy warsztat stanowi osobną całość. Warsztaty prowadzą certyfikowani psychoterapeuci poznawczo behawioralni .

Warsztaty  w roku akademickim 2020/2021 odbywają się w formie on-line.

Cena  każdego warsztatu to 450 zł.

Każdy warsztat zalicza 10 godzin uczestnictwa w szkoleniu wymaganym do odnowienia certyfikatu PTTPiB.

W bieżącym roku akademickim zapraszamy Państwa na następujące warsztaty:

Najskuteczniejsze techniki terapii poznawczo behawioralnej – edycja 3

Siedem wyjątkowych warsztatów po 10 godzin dydaktycznych każdy.

Psychoterapia poznawczo- behawioralna jest uznanym kierunkiem terapeutycznym , którego skuteczność  w leczeniu wielu zaburzeń psychicznych potwierdzona jest wynikami licznych  badań. W Polsce ten nurt obecny jest w praktyce terapeutycznej oraz dydaktyce od   ponad 20 lat.  Z różnych względów nie wszyscy pracujący w obszarach pomocowych  są zainteresowani  uczestnictwem w czteroletnim szkoleniu  pozwalającym o ubieganie się o certyfikat terapeuty poznawczo- behawioralnego. Niektórzy chcą przede wszystkim poznać warsztat terapeutyczny i stosować  go z powodzeniem we własnej działalności. Prezentowane szkolenie  skierowane  jest właśnie do tych osób.

Autorka cyklu – Wojciech Stefaniak

Program zawiera  niezbędną do zrozumienia i skutecznego stosowania technik część teoretyczną.   Większość czasu poświęcone jest na prezentację technik i strategii postępowania z pacjentem oraz ich praktycznym ćwiczeniu . Warsztaty odbywają się w małych grupach, po to aby każdy uczestnik miał możliwość praktycznego ćwiczenia w trakcie zajęć  oraz mógł otrzymać informację zwrotną na temat prezentowanych przez siebie umiejętności.  Jest  to niezbędne aby w przyszłości  móc skutecznie i z pożytkiem dla klientów  stosować  strategie terapii poznawczo- behawioralnej podczas pracy .

Na warsztaty zapraszamy także tych, którzy mieli już kontakt z   terapią poznawczo- behawioralną, wciąż jednak odczuwają niedosyt praktycznej wiedzy lub nie czują się pewnie w stosowaniu dyskusji  przekonań,  dialogu sokratejskim  czy też w konstruowaniu eksperymentów behawioralnych.  Warsztaty  pozwolą pełniej  zrozumieć istotę tych i innych wiodących w tej terapii  interwencji oraz udoskonalić własne umiejętności  ich stosowania. Udział w każdym warsztacie zalicza 10 godzin wymaganych przy odnawianiu certyfikatu terapeuty PTTPiB

Warsztaty prowadzą certyfikowani terapeuci poznawczo behawioralni i superwizorzy dydaktycy Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej. Każdy warsztat stanowi osobną całość tematyczną . W roku akademickim 2020/2021 wszystkie warsztaty prowadzone są w wersji online.