Ośrodek posiada rekomendacje Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej www.pttpb.pl

Centrum Terapii Poznawczej i Schematu INTEREGO oraz Akademia Psychoterapii INTER EGO zapraszają osoby zajmujące się pomocą psychologiczną na warsztaty w roku akademickim 2022/2023.

Czteroletni kurs psychoterapii

Zapraszamy do udziału w czteroletnim szkoleniu w zakresie psychoterapii poznawczo-behawioralnej, którego ukończenie upoważnia do ubiegania się o certyfikat Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej oraz certyfikat European Association for Behavioural and Cognitive Therapies (EABCT).

Rozpoczynamy nabór na szkolenie , które odbędzie się w Lublinie i Warszawie. Planowany początek zajęć – wiosna/jesień 2022.

Strona Akademii Interego

Psychoterapia par i małżeństw w paradygmacie poznawczo behawioralnym. Edycja 4.

Poznawczo- behawioralna terapia par i małżeństw jest rozbudowaną metodologią o udowodnionej skuteczności w pracy z parami z różnorodnymi w przebiegu i treści kryzysami  i problemami  w związku. Terapeuta wykształcony  w tej modalności dysponuje szeregiem interwencji wywołujących i wspierających proces zmiany w sytuacji problemowej.. Terapia  pozwala partnerom na lepsze zrozumienie własnych uczuć i reakcji, poprawę komunikacji oraz nabywanie umiejętności przezwyciężania trudności w związku tak, aby nie doprowadzały one do oddalania się partnerów i narastania wzajemnej niechęci.

Szkolenie obejmuje cykl  warsztatów o różnorodnej tematyce szczególnie istotnej  w pracy z parami. Skierowane jest zarówno do psychoterapeutów   pracujących z parami , którzy chcą doskonalić swój warsztat jak też do osób , które chcą poznać poznawczo behawioralną metodologię pracy z parami. W roku akademickim 2021/2022 zaplanowano następujące warsztaty:

Autor cyklu: Wojciech Stefaniak

Szkoła Terapii Zaburzeń Osobowości INTEREGO – edycja 4

Praca z pacjentami z problemami osobowościowymi słusznie i powszechnie jest uznawana za jedną z najbardziej wymagających i obfitujących w trudne momenty. Terapia poznawczo behawioralna zaburzeń osobowości rozwija się od ponad 25 lat. Wśród polskich terapeutów ta metodologia pracy jest ciągle jeszcze mało znana, mimo że posiada ona liczne udokumentowane badaniami potwierdzenia swojej skuteczności.

Cykl warsztatów objętych wspólną nazwą „Metodologia pracy z pacjentami z dysfunkcjami osobowościowymi w paradygmacie poznawczo behawioralnym ” ma na celu prezentację wiedzy teoretycznej i konceptualizacyjnej oraz doświadczeń praktycznych w oparciu o najnowsze osiągnięcia w tym obszarze. Prowadzący warsztaty to doświadczeni psychoterapeuci poznawczo behawioralni lub superwizorzy – dydaktycy PTTPB od lat pracujący z pacjentami z dysfunkcjami osobowościowymi.

Autor cyklu: dr n. med. Izabela Stefaniak

Czas trwania szkolenia : Szkolenie składa się z 7 bloków po 10 godzin wykładowych każdy .Odbywają się w soboty ( 9-18). Bloki stanowią osobne całości. Można wziąć udział w całości szkolenia lub wybrać dowolną ilość bloków. W roku akademickim 2021/2022 wszystkie szkolenia z cyklu odbywają się w trybie onlne.

Cena każdego warsztatu to 450 złotych

Odbiorcy Szkolenia: Szkolenie przeznaczone jest zarówno dla osób pracujących w nurcie terapii poznawczo-behawioralnej (lekarzy, psychologów, psychoterapeutów) chcących zdobyć wiedzę i podnieść swoje umiejętności w pracy z osobami z nieprawidłową osobowością jak też dla osób zainteresowanych poznawczo behawioralną metodologią pracy z osobami z dysfunkcjami osobowościowymi.

Celem szkolenia jest:

  • zapoznanie uczestników z najnowszymi informacjami i badaniami na temat poszczególnych wzorców osobowościowych,
  • zaprezentowanie modeli konceptualizacyjnych oraz technik terapeutycznych typowych w terapii konkretnych zaburzeń,
  • nabycie umiejętności rozpoznawania wpływu cech osobowości na podtrzymywanie innych trudności pacjenta,
  • praktyczny trening prowadzenia terapii w konkretnych grupach pacjentów.

Formy dydaktyczne: szkolenie ma formę wykładowo- warsztatową. Liczne ćwiczenia prowadzone są w oparciu o opisy przypadków pacjentów z określonymi problemami osobowościowymi

Cykl warsztatów: Zagadnienia transdiagnostyczne w terapii poznawczo-behawioralnej – edycja 2

Transdiagnostyczne podejście do problemów prezentowanych przez pacjentów jest nowym sposobem ujęcia niektórych zagadnień związanych ze zdrowiem psychicznym pacjentów rozwijającym się od kilku lat w terapii poznawczo behawioralnej. Klinicyści, badacze i teoretycy wskazują na podobieństwa w procesach psychologicznych związanych z cierpieniem i dysfunkcją człowieka poszukując formuły terapeutycznej adekwatnej do pracy z poszczególnymi problemami. W podejściu transdiagnostycznym dokonuje się systematycznej oceny stopnia nakładania się procesów poznawczych i zachowań w szerokim zakresie zaburzeń psychicznych. Długoterminowym celem podejścia transdiagnostycznego jest sprowadzenie nauki i praktyki CBT do takiego sposobu konceptualizowania i procedur terapeutycznych, który odzwierciedli uniwersalność ludzkiego przeżywania i umożliwi stosowanie terapii CBT na tak skutecznym i wszechstronnym poziomie, jaki jest naukowo możliwy.

Autor cyklu: dr n. med. Izabela Stefaniak

Celem cyklu jest zaprezentowanie konceptualizacji i procedur terapeutycznych w pracy z najczęściej pojawiającymi się procesami transdiagnostycznymi w myśleniu, przeżywaniu i zachowaniu pacjentów.
Cykl składa się z niezależnych warsztatów, z których każdy warsztat stanowi osobną całość. Warsztaty prowadzą certyfikowani psychoterapeuci poznawczo behawioralni.

Warsztaty w roku akademickim 2022/2023 odbywają się w formie on-line.

Cena każdego warsztatu to 450 zł.

Każdy warsztat zalicza 10 godzin uczestnictwa w szkoleniu wymaganym do odnowienia certyfikatu PTTPiB.

Kolejna edycja cyklu rozpocznie się jesienią 2022: