Ośrodek posiada rekomendacje Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej www.pttpb.pl

Centrum Terapii Poznawczej i Schematu INTEREGO oraz  Akademia Psychoterapii INTER EGO  zapraszają osoby zajmujące się pomocą psychologiczną na warsztaty w roku akademickim 2019/2020.

Czteroletni kurs psychoterapii

Zapraszamy do udziału w czteroletnim szkoleniu w zakresie psychoterapii poznawczo-behawioralnej, którego ukończenie upoważnia do ubiegania się o certyfikat Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej oraz certyfikat European Association for Behavioural and Cognitive Therapies (EABCT).

Rozpoczynamy nabór na szkolenie , które odbędzie się w Lublinie i Warszawie. Planowany początek zajęć – jesień 2020.

Strona Akademii Interego

Psychoterapia par i małżeństw w paradygmacie poznawczo behawioralnym. Edycja druga.

Poznawczo- behawioralna terapia par i małżeństw jest rozbudowaną metodologią o udowodnionej skuteczności w pracy z parami z różnorodnymi w przebiegu i treści kryzysami  i problemami  w związku. Terapeuta wykształcony  w tej modalności dysponuje szeregiem interwencji wywołujących i wspierających proces zmiany w sytuacji problemowej.. Terapia  pozwala partnerom na lepsze zrozumienie własnych uczuć i reakcji, poprawę komunikacji oraz nabywanie umiejętności przezwyciężania trudności w związku tak, aby nie doprowadzały one do oddalania się partnerów i narastania wzajemnej niechęci.

Szkolenie obejmuje cykl  warsztatów o różnorodnej tematyce szczególnie istotnej  w pracy z parami. Skierowane jest zarówno do psychoterapeutów   pracujących z parami , którzy chcą doskonalić swój warsztat jak też do osób , które chcą poznać poznawczo behawioralną metodologię pracy z parami.

Autor cyklu: Wojciech Stefaniak

Najskuteczniejsze techniki terapii poznawczo behawioralnej . Edycja druga.

Warsztaty dla osób zajmujących się pomocą psychologiczną, mediacją, interwencją kryzysową ,  doradztwem i psychoterapią.

Zajęcia prowadzą superwizorzy – dydaktycy Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo Behawioralnej oraz   certyfikowani terapeuci poznawczo- behawioralni.

Autor cyklu: Wojciech Stefaniak

Szkoła Terapii Zaburzeń Osobowości INTEREGO

Praca z pacjentami z problemami osobowościowymi słusznie i powszechnie jest uznawana za jedną  z najbardziej wymagających i obfitujących w trudne momenty. Terapia poznawczo behawioralna zaburzeń osobowości rozwija się od ponad 25 lat. Wśród polskich terapeutów ta metodologia pracy jest ciągle jeszcze  mało  znana, mimo że posiada ona liczne udokumentowane badaniami potwierdzenia swojej skuteczności.

Cykl warsztatów objętych wspólną  nazwą  “Metodologia  pracy z pacjentami z dysfunkcjami osobowościowymi w paradygmacie poznawczo behawioralnym  ” ( druga edycja)  ma na celu prezentację  wiedzy teoretycznej i konceptualizacyjnej oraz  doświadczeń praktycznych   w oparciu o najnowsze osiągnięcia w tym obszarze. Prowadzący warsztaty to doświadczeni psychoterapeuci poznawczo behawioralni lub superwizorzy – dydaktycy PTTPB od lat pracujący z pacjentami  z dysfunkcjami osobowościowymi.

Autorzy cyklu: Izabela Stefaniak , Wojciech Stefaniak.

Konceptualizacja i terapia poznawczo behawioralna klinicznego perfekcjonizmu.

Perfekcjonizm ze względu na swoją transdiagnostyczną charakterystykę jest zjawiskiem nader często obecnym w procesach terapii.  W świetle dotychczasowych badań odgrywa istotną rolę w psychopatologii i przebiegu wielu zaburzeń psychicznych, m.in. zaburzeń odżywania, depresji i myśli samobójczych, zaburzeń lękowych – OCD, lęku społecznego i fobii społecznej, zaburzenia lękowego z napadami paniki czy w zaburzeniach osobowości.