Tytułowe „głosy”, czyli werbalne omamy słuchowe, są zjawiskiem często łączonym z zaburzeniami schizofrenicznymi. Książka O słyszeniu „głosów”. Omamy słuchowe w teorii i praktyce klinicznej daje odpowiedzi na pytania dotyczące natury i mechanizmu tych omamów. Publikacja ta oferuje nowatorskie spojrzenie na omamy słuchowe, rozszerzając perspektywę ich rozumienia i ujawniając aspekty pozytywne tych doświadczeń. Autorka, korzystając ze swojego bogatego doświadczenia, przedstawia różnorodne metody terapeutyczne i dostarcza praktyczny podręcznik dla specjalistów. Czytelnik znajdzie tu również plany i opisy sesji terapeutycznych, dialogi z pacjentami i wskazówki diagnostyczne.

Książka podkreśla, że doświadczanie „głosów” nie jest zjawiskiem wyłącznym dla schizofrenii, lecz może być rozumiane jako zjawisko transdiagnostyczne. Szuka się w nim elementów związanych z życiowym kontekstem osoby, a także diagnozuje mechanizmy poznawcze, które mogą prowadzić do powstania i utrzymania się omamów.

Praca ma interdyscyplinarny charakter, a jedną z jej głównych zalet jest przedstawienie doświadczeń autorki w terapii osób z chronicznymi halucynacjami słuchowymi. Inną istotną zaletą jest podejście do werbalnych omamów słuchowych jako zjawiska kontinuum, od doznań łagodnych, przejściowych aż do wyraźnych stanów psychopatologicznych. Prof. dr hab. Andrzej Czernikiewicz zauważa w swojej recenzji, jak cenna jest ta praca dla zrozumienia różnych aspektów omamów słuchowych.

Praca ma charakter interdyscyplinarny, a  dużą zaletą książki jest przedstawienie doświadczeń autorki w terapii pacjentów z utrwalonymi halucynacjami słuchowymi. Kolejną zaletą pracy jest traktowanie werbalnych omamów słuchowych jako zjawiska znajdującego się na swego rodzaju kontinuum – od łagodnych, przejściowych doświadczeń do jawnych, dystynktywnych doznań psychopatologicznych.

prof. dr hab. Andrzej Czernikiewicz,