Psychoterapia par i małżeństw

Poznawczo behawioralna psychoterapia par i małżeństw oparta jest na udokumentowanych w badaniach skutecznych metodach pracy ze wszystkimi rodzajami problemów występujących w związkach partnerskich. Zwykle praca koncentruje się na korekcie dysfunkcyjnego myślenia partnerów, nierealistycznych oczekiwaniach i zniekształconych wzajemnych ocenach , a także na destrukcyjnych zachowaniach wzajemnych.

Praca z parą pozostającą w nasilonym konflikcie. Paradygmat poznawczo behawioralny

Terapia pozwala partnerom na lepsze zrozumienie własnych uczuć i reakcji, poprawę komunikacji oraz nabywanie umiejętności przezwyciężania trudności w związku tak, aby nie doprowadzały one do oddalania się partnerów i narastania wzajemnej niechęci. Stanowi przy tym atrakcyjny dla klientów model pracy skoncentrowany na pragmatycznym poszukiwaniu efektywnych rozwiązań konfliktów i kształtowaniu umiejętności niezbędnych do zmniejszania dysfunkcji w związku. Do skorzystania z terapii par i małżeństw zapraszam osoby, które:

  • chciałyby być razem, ale mają wątpliwości, czy stworzą udany związek,
  • przeżywają trudności w porozumieniu się,
  • łatwo wpadają w złość, a częstą formą wyrażania przez nich opinii jest destrukcyjna kłótnia,
  • doświadczają sytuacji trudnej do przyjęcia lub wymagającej zmiany w związku (np. narodziny dziecka, utrata pracy),
  • doświadczają zdrady emocjonalnej lub fizycznej,
  • mają poczucie „wypalenia” emocjonalnego w związku, słabnięcia więzi, spadku wzajemnego zainteresowania,
  • przeżywają kryzys, wątpią w sensowność wspólnej przyszłości i myślą o rozstaniu,

Zespołem terapeutów pracujących z parami w Centrum Terapii Poznawczej i Schematu INTEREGO kieruje Wojciech Stefaniak. Praca zespołu jest poddawana stałej superwizji.

Umów się na psychoterapię pary