Konsultacje psychiatryczne

Obecnie nowoczesne podejście do leczenia problemów natury psychicznej łączy leczenie farmakologiczne z oddziaływaniami terapeutycznymi. Podejście takie dotyczy większości zaburzeń i problemów psychicznych obecnych w ICD-10, różnią się one udziałem i proporcją obu oddziaływań w leczeniu. Współczesne leczenie farmakologiczne ma stosunkowo bezpieczny i skuteczny profil działania.

W ramach naszego Centrum proponujemy konsultacje psychiatryczne w następujących problemach:

  • gdy towarzyszą Ci stany lękowe w różnych sytuacjach (lęk uogólniony, napady paniki, )
  • gdy doświadczasz stanów smutku i przygnębienia, które Cię niepokoją (depresja)
  • gdy masz zmienny nastrój (nieprawidłowa osobowość, choroba afektywna dwubiegunowa)
  • gdy nie rozumiesz swoich emocji,
  • gdy doświadczasz problemów ze snem lub zaburzeń jedzenia,
  • gdy masz już rozpoznanie konkretnej choroby i chciałbyś ją lepiej zrozumieć,
  • gdy masz obawy i lęk w kontaktach z ludźmi (fobia społeczna)
  • w  problemach z pamięcią osób w podeszłym wieku (otępienia),
  • w zaburzeniach  psychotycznych.

Umów się na konsultację do lekarza psychiatry