Jak postąpić, gdy ktoś traci swoją tożsamość? Czy rozważenia psychoterapeutyczne i filozoficzne mają moc wspierania jednostki? Jak obie te dziedziny mogą się wzajemnie uzupełniać w procesie poznawania ludzkiej psychiki?

Książka pt. Psychoterapia odczytana na nowo. Konteksty filozoficzne analizuje powiązania między psychoterapią a filozofią. Autor, Wojciech Stefaniak, zastanawia się, w jaki sposób filozoficzne rozważania mogą uzupełniać i wzbogacać psychoterapeutyczne podejście w kwestiach tak fundamentalnych, jak:

  • cel i definicja psychoterapii,
  • etyczne zasady zawodowe psychoterapeuty,
  • różnice między światopoglądową neutralnością a neutralnym podejściem psychoterapeuty podczas prowadzenia terapii.

Czytając, zetkniemy się z kwestiami dotyczącymi naukowego charakteru, metodyki i tematu psychoterapii oraz roli cierpienia i nadziei w procesie terapeutycznym. Dzieło to stanowi wartościowe źródło wiedzy dla terapeutów pragnących pogłębić swoje zrozumienie świata i kształtować swoje umiejętności terapeutyczne. Refleksja filozoficzna w i o psychoterapii może prowadzić do rozwinięcia wielowymiarowego poglądu na człowieka jako podmiotu i obiektu psychoterapii, co jest niezwykle wartościowe w kontekście wspierania jednostki w poszukiwaniu zrozumienia siebie i sensu istnienia.

Psychoterapia jest tą aktywnością człowieka, która w sposób nieunikniony zanurzona jest w refleksji filozoficznej. Psychoterapia jest w stałym dialogu z filozofią, a dialog ten toczy się na wielu poziomach. Ich dookreślenie jest pierwszym zadaniem, z jakim należy się zmierzyć, chcąc adekwatnie mówić o filozoficznej interpretacji psychoterapii.

Celem książki nie jest przekazanie psychoterapeutom, psychologom czy filozofom wiedzy na temat uprawiania psychoterapii, to też przydatność tej książki nie ma charakteru „szkoleniowego”. Będzie natomiast przydatna dla (1) psychoterapeutów, którzy chcą wzbogacić swój warsztat i swoją tożsamość terapeutyczną o kontekst filozoficzny i w bardziej refleksyjny sposób odnosić się do kluczowych problemów, z którymi psychoterapeuta spotyka się w codziennej pracy (światopogląd, etyka, stosunek do nauk przyrodniczych i społecznych); (2) psychologów, którzy chcą prowadzić badania nad psychoterapią, szukając szerszego kontekstu teoretycznego i starając się odpowiedzieć na pytanie, jak rozumieć samą psychoterapię i proces pracy z pacjentami; (3) filozofów, którzy zainteresowani są psychoterapią z perspektywy filozoficznej, jako przedmiotem swojej refleksji.

dr. hab. Mateusz Stróżyński, prof. UAM