Na wizytę u psychoterapeuty decyduje się coraz więcej osób, jednak często towarzyszy temu lęk związany z niewiadomą. Nie wszyscy są świadomi tego, w jaki sposób przebiega psychoterapia, nie mówiąc już o różnorodności stosowanych metod. Wśród tych, które są często wykorzystywane przez specjalistów, wymienia się terapię poznawczo-behawioralną i psychodynamiczną. Pomimo pewnych  podobieństw znacząco się różnią.

Terapia psychodynamiczna

Przy metodzie psychodymamicznej, terapia polega na rozmowie w gabinecie. W trakcie jej trwania najważniejsze jest dla pacjenta zrozumienie siebie i wzmacnianie własnego ja. Źródeł tej metody trzeba poszukiwać w psychoanalizie, a zatem dotykać będzie sfery nieświadomości, gdzie będą tkwiły początki problemów. Nie ma narzuconych tematów rozmowy z terapeutą, który poprzez słuchanie o życiu i trudnościach, stara się znaleźć odpowiedzi na pytania i przyczyny kłopotów pacjenta.

Metodologia pracy z pacjentami z dysfunkcjami osobowościowymi w paradygmacie poznawczo behawioralnym.

Terapia poznawczo-behawioralna

Jeżeli skierujemy się do terapeuty specjalizującego się w terapii poznawczo-behawioralnej, praca będzie opierała się na założeniu, że przyczyny kłopotów wynikają ze złych nawyków i wyuczonych reakcji na określone bodźce. Najważniejsza jest analiza zachowania pacjenta w czasie teraźniejszym. Nie jest ważna przeszłość, czy dzieciństwo, ale aktualne problemy i zachowania. Tutaj terapia daleko wykracza poza gabinet i pacjent musi pracować nad sobą w domu. Wciela się on w rolę ucznia, który uczy się nowych zachowań i wprowadza zmiany w swoim życiu. Terapeuta z kolei pełni rolę nauczyciela, który wskazuje odpowiednią ścieżkę.

… CDN