Ładowanie Wydarzenia

Konceptualizacja i terapia poznawczo behawioralna klinicznego perfekcjonizmu.

Perfekcjonizm ze względu na swoją transdiagnostyczną charakterystykę jest zjawiskiem nader często obecnym w procesach terapii.  W świetle dotychczasowych badań odgrywa istotną rolę w psychopatologii i przebiegu wielu zaburzeń psychicznych, m.in. zaburzeń odżywania, depresji i myśli samobójczych, zaburzeń lękowych – OCD, lęku społecznego i fobii społecznej, zaburzenia lękowego z napadami paniki czy w zaburzeniach osobowości. Często wpływa także bezpośrednio na przebieg procesu terapii – zaangażowanie czy wykonywanie zadań domowych przez klientów, a jego przejawy są nie bez powodu traktowane przez terapeutów jako istotny czynnik osłabiający efektywność terapii.

Uczestnicy warsztatu zapoznają się z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi zjawiska perfekcjonizmu i  poznawczo-behawioralnym modelem perfekcjonizmu. Przedstawiony zostanie także protokół pracy z klinicznym perfekcjonizmem, którego skuteczność w redukowaniu perfekcjonizmu została potwierdzona w badaniach.

Warsztat obejmuje następujące zagadnienia:

Dzień 1 – 10 godzin

  1. Charakterystyka perfekcjonizmu jako zjawiska – różne podejścia do definiowania, transdiagnostyczny charakter perfekcjonizmu, pozytywny i negatywny wymiar perfekcjonizmu.
  2. Poznawczo – behawioralna konceptualizacja perfekcjonizmu – model klinicznego perfekcjonizmu., główne trudności w terapii wynikające z obecności perfekcjonizmu w przekonaniach i strategiach pacjentów.
  3. Protokół terapii poznawczo-behawioralnej perfekcjonizmu – omówienie interwencji terapeutycznych stosowanych w leczeniu perfekcjonizmu.

Dzień 2 – 10 godzin

  1. Protokół terapii poznawczo-behawioralnej perfekcjonizmu – zagadnienia praktyczne, ćwiczenie technik, problemy w aplikacji strategii terapeutycznych.
  2. Perfekcjonizm terapeuty – wyzwania i strategie radzenia sobie.

Osoby, które ukończyły szkolenie w poprzednich edycjach lub znają już protokół mogą skorzystać z drugiego dnia szkolenia jako uzupełnienia praktycznego. (jeden dzień szkolenia: 350 PLN))

Czas: 20 godzin – sobota 9.00-18.00, niedziela 9.00-18.00

Prowadzenie: Anna Szajkowska

Termin: 28-29/10/2023 

Cena: 700 PLN

Zajęcia odbędą się w trybie on-line. Pobierz klienta aplikacji ZOOM do udziału w zajęciach on-line. Do uczestnictwa w szkoleniu online, niezbędny jest komputer lub smartfon z dostępem do internetu, kamerą, mikrofonem i głośnikiem oraz spokojne miejsce do pracy.

Udostępnij tą treść!