Ładowanie Wydarzenia
Share Button

Osobowość zależna

Skrajne poleganie na innych, nadmierna potrzeba doznawania opieki, lęk przed rozłąką , brak zdolności decydowania, nadmierne podporządkowanie, to tylko niektóre z licznych problemów na jakie narażone są osoby z osobowością zależną. Warsztat poświęcony jest pracy z problemami jakie są charakterystyczne dla funkcjonowania pacjentów z osobowością zależną. Składa się z następujących części:

  1. Omówienie charakterystyki osobowości zależnej i etiologii cech w świetle współczesnych badań. Odmiany osobowości zależnej
  2. Zasady diagnozy , problemy występujące podczas diagnozy, diagnoza różnicowa. Zaburzenia współwystępujące.
  3. Konceptualizacja zaburzenia w ramach modelu poznawczo behawioralnego. Typowe problemy, sposób myślenia, charakterystyczne zniekształcenia poznawcze i strategie radzenia sobie. Podobieństwa i różnice w konceptualizacji poznawczo behawioralnej i stosowanej w terapii schematu
  4. Tworzenie planów terapii . Cele strategiczne i taktyczne.
  5. Omówienie i prezentacja technik pracy terapeutycznej stosowanych w leczeniu zaburzeń osobowości zależnej .
  6. Omówienie istotnych cech relacji terapeutycznej stosowanej w pracy z pacjentami z osobowością zależną. Typowe pułapki i problemy występujące w relacji z tymi osobami. Ćwiczenia świadomego budowania właściwej relacji terapeutycznej
  7. Ćwiczenia warsztatowe pracy z interwencjami terapeutycznymi

Prowadzenie: Izabela Stefaniak

Zajęcia odbędą się w trybie on-line. Pobierz klienta aplikacji ZOOM do udziału w zajęciach on-line. Do uczestnictwa w szkoleniu online, niezbędny jest komputer lub smartfon z dostępem do internetu, kamerą, mikrofonem i głośnikiem oraz spokojne miejsce do pracy.

Formularz zgłoszeniowy

Share Button

Udostępnij tą treść!