Życie osobiste , czyli o trudach bycia w relacji z samym sobą.

Zadziwiające, jak wielu z nas utożsamia życie osobiste przede wszystkim z relacjami z innymi ludźmi. Widać to chociażby w popularnej formule życzeń składanych przy różnych okazjach. „Udanego życia osobistego” – tak mówimy, kiedy chcemy wyrazić pragnienie zachowania jak najlepszych relacji, najczęściej tych bliskich. W życzeniach „szczęścia w życiu osobistym” przekazujący je zdaje się posuwać [...]