Formularz zapisu na wybrane bloki szkoleniowe: Metodologia pracy z pacjentami z dysfunkcjami osobowościowymi w paradygmacie poznawczo behawioralnym. Edycja 5.

Chęć uczestnictwa w poszczególnych warsztatach proszę zgłosić poprzez wysłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego. Można wziąć udział w dowolnej ilości szkoleń cyklu. Ostatecznym potwierdzeniem uczestnictwa w warsztacie jest wpłacenie 450 złotych za każdy warsztat w terminie do 14 dni od daty wysłania formularza, jednak nie później niż na 7 dni przed rozpoczęciem warsztatu. Wszystkich wpłat należy dokonywać na konto: 65 1090 1841 0000 0001 5247 4363. W przelewie należy podać imię i nazwisko, nazwę oraz datę warsztatu. Po wpłynięciu zgłoszenia oraz wpłaty Uczestnik jest informowany droga mailową o przyjęciu do grupy warsztatowej .

W razie pytań lub potrzeby uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z sekretariatem Centrum Terapii Poznawczej i Schematu Inter Ego: kontakt@interego.com.pl

Płatności należy dokonać na konto: 65 1090 1841 0000 0001 5247 4363 (w przelewie należy podać imię, nazwisko, oraz nazwę i datę warsztatu)