Formularz zapisu na warsztaty: ” Bliżej dziecka”  – warsztat dla rodziców czyli jak świadomie  budować bliskość i zdrowe schematy u dziecka.

Warsztaty  ” Bliżej dziecka”  – warsztat dla rodziców czyli jak świadomie  budować bliskość i zdrowe schematy u dziecka, realizowane w Centrum Terapii   Poznawczej i Schematu  Inter Ego stanowią integralną całość i składają  się z 10 spotkań  po 3 godziny każdy.

Cena za całość warsztatów  wynosi  1650 zł

Procedura włączenia do grupy warsztatowej:

  1. Proszę wysłać zgłoszenie ze strony internetowej
  2. Na podany przez uczestnika adres mailowy zostanie wysłany kwestionariusz, którego celem jest zapoznanie się z sytuacją rodziny i dziecka oraz dokonania kwalifikacji do grupy. Kwestionariusz proszę wypełnić i odesłać. Po jego zatwierdzeniu Uczestnik otrzyma informację zwrotną na temat przyjęcia do grupy
  3. Po uzyskaniu potwierdzenia należy w ciągu 7 dni od otrzymania potwierdzenia wpłacić zaliczkę w wysokości 250 z ł. Po jej zaksięgowaniu uczestnik ma zagwarantowane miejsce w grupie warsztatowej.

Brak wpłaty jest traktowany jako anulowanie zgłoszenia.

Pozostała kwota jest rozłożona na dwie płatności. Pierwszej  w wysokości  700 zł należy dokonać  nie później niż 7  dni przed planowanym terminem pierwszego warsztatu.  Brak wpłaty w tym terminie powoduje anulowanie zgłoszenia . Zaliczka w tej sytuacji nie jest zwracana. Drugą płatność w wysokości 700 zł należy wykonać do  7 dni przed warsztatem piątym. Brak płatności jest traktowany jak rezygnacja z dalszej części szkolenia. Wpłacone dotychczas kwoty nie są w tej sytuacji zwracane.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn niezależnych lub w przypadku niezgłoszenia się wystarczającej ilości osób, na 5 dni przed szkoleniem. W przypadku odwołania szkolenia z winy organizatora, organizator niezwłocznie poinformuje o tym fakcie każdego z uczestników i zwróci wpłacone na poczet szkolenia pieniądze. Jednocześnie Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności finansowej za powstałe po stronie uczestnika koszty związane z uczestniczeniem w szkoleniu tj. rezerwacja biletu czy hotelu.

W razie  pytań  lub potrzeby uzyskania dodatkowych informacji  prosimy o kontakt  z sekretariatem Centrum Terapii Poznawczej i Schematu Inter Ego: kontakt@interego.com.pl

Płatności należy dokonywać na konto: 11 1050 1038 1000 0091 3362 2390 (w przelewie należy podać imię, nazwisko, oraz nazwę warsztatu) Faktury są wystawiane w przeciągu 7 dni od daty zaksięgowania wpłaty.