Formularz zapisów na cykl warsztatów: Metodologia  pracy z pacjentami z dysfunkcjami osobowościowymi w paradygmacie poznawczo behawioralnym. Edycja druga.

Chęć uczestnictwa w pojedynczym warsztacie lub całym szkoleniu proszę zgłosić poprzez wysłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego. Ostatecznym potwierdzeniem uczestnictwa w warsztacie jest wpłacenie 490 złotych w przypadku zapisu na pojedyncze warsztaty  lub 700 zł  (I wpłata)  w  terminie do 14 dni od daty wysłania formularza, jednak nie później niż na 7 dni przed rozpoczęciem warsztatu. Pozostałe wpłaty przy zapisie na całość szkolenia należy uiścić : 1300,00  zł (II wpłata) do 23.11.2019 oraz 1300,00 zł ( III wpłata) do  17.01.2020. Wszystkich wpłat należy dokonywać na konto: 80 1090 1841 00000001 3501 4966. W przelewie należy podać imię i nazwisko, nazwę oraz datę warsztatu.  Po wpłynięciu zgłoszenia oraz wpłaty Uczestnik jest informowany droga mailową o przyjęciu do grupy warsztatowej .

W razie  pytań  lub potrzeby uzyskania dodatkowych informacji  prosimy o kontakt  z sekretariatem Centrum Terapii Poznawczej i Schematu Inter Ego: kontakt@interego.com.pl

Płatności należy dokonać na konto: 80 1090 1841 00000001 3501 4966 (w przelewie należy podać imię, nazwisko, oraz nazwę i datę warsztatu) Faktury są wystawiane w przeciągu 7 dni od daty zaksięgowania wpłaty.